Petra Biache

copywriter & voiceover

Série PR článků – Nadace dřevo pro život

Pro Nadaci dřevo pro život jsem podle zadání vytvořila sérii čtyř PR článků na tato témata: Trvale udržitelný rozvoj planety, Trvale udržitelné hospodaření v lese, Nevyužitý potenciál dřeva a Dřevo jako strategická surovina státu. Články by se měly počátkem roku 2021 objevit v online i tištěných novinách.

More Images

Série PR článků – Nadace dřevo pro život
Série PR článků – Nadace dřevo pro život
Série PR článků – Nadace dřevo pro život
Série PR článků – Nadace dřevo pro život